Search

Kai Santos

2014 100% Club Award

I service the Mississauga, Toronto, Oakville, Milton and Brampton areas.

Languages spoken

  • English

Awards

2017, 2016, 2015
2014