Search

Mike Faiz

Types

Languages spoken

  • English
  • Farsi
  • Persian
  • Pashto

Awards

2017, 2016